avahi-resolve

Zgjidhë një ose më shumë mDNS / DNS emrin e host (s) për adresë IP (es) (dhe anasjelltas) duke përdorur daemon Avahi

kopje
0
0
avahi-resolve --name host-name ...

burim | detajet |

Opcionet: