avahi-resolve-host-name

Zgjidhë një ose më shumë mDNS / DNS emrin e host (s) për adresë IP (es) (dhe anasjelltas) duke përdorur daemon Avahi

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL