avahi-publish-service

Regjistrohu një shërbim mDNS / DNS-SD ose host emrin ose adresën hartë duke përdorur daemon Avahi

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL