avahi-daemon

MDNS Avahi / DNS-SD daemon

kopje
1
0
avahi-daemon --kill

burim | detajet |

Opcionet: