avahi-daemon

MDNS Avahi / DNS-SD daemon

kopje
10
0
avahi-daemon --check

burim | detajet |

Opcionet: