avahi-browse

Browse per mDNS / DNS-SD shërbimeve duke përdorur daemon Avahi

kopje
9
0
avahi-browse [options] --browse-domains

burim | detajet |

kopje
6
0
avahi-browse [options] service-type

burim | detajet |

kopje
5
0
avahi-browse [options] --all

burim | detajet |

kopje
0
0
avahi-browse [options] --dump-db

burim | detajet |