avahi-browse-domains

Browse per mDNS / DNS-SD shërbimeve duke përdorur daemon Avahi

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL