avahi-autoipd

IPv4LL konfigurimin e rrjetit adresën daemon

kopje
1
0
avahi-autoipd --refresh interface

burim | detajet |

kopje
0
0
avahi-autoipd --kill interface

burim | detajet |