audit

vendosur një profil të sigurisë AppArmor të auditimit mode.

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL