at.deny

të përcaktuar se kush mund të paraqesë punë nëpërmjet në ose grumbull

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL