arp

manipuluar sistemi cache ARP

kopje
3
0
arp timeout 8000

8 vite, 8 muaj ago john2 0 | detajet |