arecord

command-line regjistrues të shëndosha dhe lojtar për shofer ALSA soundcard

kopje
3
0
arecord -t wav -max-file_time 30 mon.wav

burim | detajet |

Opcionet: