ar

krijuar, modifikoni, dhe ekstrakt nga arkivat

kopje
0
0
an archive (say b.a), ar t b.a fie lists only the

burim | detajet |

kopje
0
0
ar [--plugin name] [-X32_64] [-]p[mod [relpos] [count]] archive [member...]

burim | detajet |