aptd

dreq pako menaxhimin e provon një ndërfaqe të D-Bus

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL