aplay

command-line regjistrues të shëndosha dhe lojtar për shofer ALSA soundcard

kopje
1
0
aplay -c 1 -t raw -r 22050 -f mu_law foobar

burim | detajet |