amidi

lexuar nga dhe shkruaj për ALSA portet RawMIDI

kopje
0
0
amidi -p virtual -d

burim | detajet |

kopje
0
0
amidi -S 'F0 43 10 4C 00 00 7E 00 F7'

burim | detajet |

kopje
0
0
amidi -p hw:1,2 -S F0411042110C000000000074F7 -r dump.syx -t 1

burim | detajet |

kopje
0
0
amidi -p hw:0 -s my_settings.syx

burim | detajet |