adjtime

saktë kohë për të sinkronizuar orën e sistemit

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL