aa-status

shfaqur informacione të ndryshme mbi politikën AppArmor aktuale.

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL