aa-complain

vendosur një profil të sigurisë AppArmor të ankohen mode.

   usage: /usr/sbin/aa-complain [ -d /path/to/profiles ] [ program to switch to complain mode ]