SSL_state_string

marrë përshkrimin tekstuale të shtetit të një objekti SSL

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL