SSL_shutdown

mbyllur një lidhje TLS / SSL

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL