SSL_set_shutdown

manipuluar të shtetit mbylljen e një lidhje SSL

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL