SSL_set_fd

lidhë objekt SSL me një përshkrues fotografi

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL