SSL_set_connect_state

përgatitur objektin SSL për të punuar në klientin ose server mode

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL