SSL_session_reused

pyetje nëse një sesion ripërdoren u negociuar gjatë shtrëngim duarsh

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL