SSL_rstate_string

marrë përshkrimin tekstuale të shtetit të një objekti SSL gjatë operacionit të lexuar

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL