SSL_pending

të marrë numrin e bytes lexueshëm buffered në një objekt SSL

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL