SSL_new

të krijojë një strukturë të re SSL për një lidhje

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL