SSL_load_client_CA_file

emra çertifikatë load nga dosja

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL