SSL_get_version

të marrë versionin e protokollit të një lidhje.

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL