SSL_get_verify_result

rezultat i verifikimit të merrni certifikatën e kolegëve

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL