SSL_connect

fillimin e TLS / SSL shtrëngim duarsh me një server TLS / SSL

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL