SSL_CTX_use_certificate

certifikatën e ngarkesës dhe të dhënat kryesore

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL