SSL_CTX_set_tmp_dh_callback

trajtuar çelësat NQ për shkëmbimin kalimtar kryesore

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL