SSL_CTX_set_timeout

manipuluar vlerat e timeout për seancën e caching

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL