SSL_CTX_set_session_id_context

kontekstin e caktuar brenda të cilit mund të ripërdoren seancë (server side only)

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL