SSL_CTX_set_max_cert_list

manipuluar lejuar për zinxhirin e kolegëve për certifikatë

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL