SSL_CTX_set_client_cert_cb

trajtuar certifikatë klienti funksion callback

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL