SSL_CTX_set_client_CA_list

Lista grup i CAS-it dërgohet klientit kur të kërkuar një certifikatë klienti

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL