SSL_CTX_new

të krijuar një objekt të ri SSL_CTX si kornizë për TLS / SSL funksionon aktivizuar

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL