SSL_CTX_load_verify_locations

caktuar vende të parazgjedhur për të besuar certifikatave CA

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL