SSL_CTX_get_verify_mode

të vendosur aktualisht parametrat e verifikimit

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL