RSA_generate_key

RSA kyç palë të gjenerojë

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL