ERR_get_error

marrë kodi i gabimit dhe të dhënat

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL