DSA_dup_DH

të krijojë një strukturë nga NQ e strukturës DSA

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL