DH_generate_key

kryejnë Diffie-Hellman kryesore të këmbimit

kopje
23
0
dh_generate_key(PrivateKey, DHParams) -> {PublicKey,PrivateKey}

8 vite, 10 muaj ago john2 0 | detajet |