DH_generate_key

kryejnë Diffie-Hellman kryesore të këmbimit

kopje
4
0
dh_generate_key(DHParams) -> {PublicKey,PrivateKey}

8 vite, 9 muaj ago john2 0 | detajet |