DH_generate_key

kryejnë Diffie-Hellman kryesore të këmbimit

kopje
23
0
dh_generate_key(PrivateKey, DHParams) -> {PublicKey,PrivateKey}

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
4
0
dh_generate_key(DHParams) -> {PublicKey,PrivateKey}

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
4
0
crypto:dh_generate_key(2, 137)

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
2
0
crypto:dh_generate_parameters(512,2)

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |