BN_is_prime

gjenerojnë primes dhe provë për primality

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL