rmid

Java RMI Aktywacja systemu Daemon rmid uruchamia demona system aktywacji, który pozwala obiektów być zarejestrowany i aktywowany na maszynie wirtualnej (VM).

skopiować
2
0
rmid -J-Djava.security.policy=rmid.policy -port 1099

źródło | szczegóły |

skopiować
2
0
rmid -J-Djava.security.policy=rmid.policy

źródło | szczegóły |

skopiować
1
0
rmid -J-Djava.security.policy=rmid.policy

źródło | szczegóły |

skopiować
0
0
rmid -C-Dsome.property=value

źródło | szczegóły |

skopiować
0
0
rmid -C-Djava.rmi.server.logCalls=true

źródło | szczegóły |